Lux beeldmerk1

logo cefaly2 color

  • Start
  • Cefaly wijze van gebruik

Cefaly wijze van gebruik

De Cefaly wordt op twee manieren ingezet:

Pijnbehandeling: vanaf de eerste tekenen van een pijnaanval meerdere sessies van 20 minuten direct achter elkaar. Dit kan een paar keer per dag herhaald worden (er is geen maximum)

Preventieve behandeling: éénmaal daags een sessie van 20 minuten.

Een sessie met Cefaly verloopt in 6 stappen:

Stap 1: Reinigen van de huid

Cefaly reinigen van de huid

Reinig de huid van het voorhoofd zorgvuldig met een reinigingsdoekje of met water en een milde zeep. Deze stap is essentieel om de huid te ontvetten en zorgt ervoor dat de elektrode goed hecht.

Stap 2: Plaatsing van de plakelektrode

2 Plaatsen van de elektrode

Gebruik een spiegel om de elektrode op de juiste plaats aan te brengen. Het onderste deel komt op de horizontale lijn tussen de wenkbrauwen.

Stap 3: Plaatsing van Cefaly

3 Plaatsen van de Cefaly

Plaats de Cefaly op de elecktrode. Het apparaat wordt aangetrokken door de twee contactpunten van de elektrode en komt automatisch in de juiste positie.

Stap 4: Cefaly inschakelen

4 Starten
Druk de toets in om de sessie te beginnen. Het te kiezen programma hangt af van het protocol behorend bij het klachtenpatroon. 
Druk één keer voor programma 1 (crisisbehandeling); u hoort één pieptoon. 
Druk twee keer na elkaar voor programma 2 (preventie-migraine); u hoort twee pieptonen 

Stap 5: Controle van de intensiteit

5 Doseren

De intensiteit en het kriebelend gevoel zullen toenemen. Als het te sterk wordt, drukt u nogmaals op de toets om de intensiteit te stabiliseren. Ze zal tot het einde van de 20 minuten durende sessie niet meer verhogen. Men moet echter opbouwen: hoe meer sessies u met de Cefaly doet, des te intenser de sessies mogen worden. U laat de intensiteit geleidelijk aan stijgen en de sessies zullen doeltreffender worden. 

Als u al wat meer ervaring met de Cefaly heeft kunt u de dosering ook versneld opvoeren door aanhoudend op de knop te drukken. Zodra u de knop loslaat, wordt de dosering weer stabiel.

Stap 6: Sessie en einde

Ontspan u tijdens de twintig minuten van de sessie of ga door met uw activiteiten. Zodra de sessie beëindigd is kunt u de Cefaly gewoon losmaken van de elektrode.