Lux beeldmerk1

Logoatys

  • Start
  • Teendruk en ulcus cruris

Teendruk en ulcus cruris

Wondzorg 720x340 720x321

 

Uit: Richtlijn Ulcus Cruris 2005 2005, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

 

Meerdere onderzoeken tonen aan dat tot 30% van het totale aantal patiënten met een ulcus cruris perifeer arterieel vaatlijden heeft. De ulcera kunnen hierbij een gevolg zijn van dit perifeer arterieel vaatlijden alleen, of gecombineerd zijn met veneuze insufficiëntieVoor een juiste inschatting van de aanwezigheid en ernst van dit perifeer arterieel vaatlijden volstaan de anamnese en het lichamelijk onderzoek niet en is aanvullend vaatfunctieonderzoek nodig. Het palperen van de enkel-/voetrugarterie is onvoldoende sensitief gebleken, zelfs in ervaren handen, en sluit arterieel lijden dus niet uit.Het meten van de enkel-/armindex geeft wel een betrouwbare aanwijzing voor de aanwezigheid van arteriële insufficiëntie. Voorwaarde is dan wel dat er op een gestandaardiseerde wijze wordt gemeten.

De werkgroep beveelt aan om patiënten met een ulcus cruris aanvullend door middel van een enkel-/armindexmeting te onderzoeken. Op indicatie vindt verder arterieel onderzoek plaats.

In veel gevallen is het meten van de enkel arm index aan de zijde van het ulcus niet mogelijk door het ulcus zelf, of door oedeemvorming. In deze gevallen is het meten van de teendruk wél mogelijk.