Lux beeldmerk1

Fremslife2

Aptiva Systeemmodellen

De Aptiva Movevan Lorenz Lifetech is een 2-kanaals portable systeem, bedoeld voor éézijdige behandeling, zoals bijvoorbeeld bij wondbehandeling of behandeling van locomotore aandoeningen.