Lux beeldmerk1

Logoatys

 • Start
 • Systoe teendrukmeting

SysToe automatische teendrukmeter

systoeweb    zoom orteil

Waarom teendrukmeting?

Er zijn drie belangrijke redenen om de SysToe teendrukmeter te overwegen:

 1. PAV verdient een efficiënte screening
  Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een groeiend probleem in onze vergrijzende populatie, het percentage (asymptomatisch, ‘stil’) PAV in oudere patiënten is hoog [1,2]. De NHG stelt in haar PAV-standaard [3]: Er is consistent bewijs dat slechts eenderde van de patiënten met chronisch obstructief arterieel vaatlijden symptomen heeft [Dormandy 1999, Rutgers 1998].Een bijkomend probleem is het groeiende aantal patiënten met Diabetes Mellitus (DM). In deze groep is de incidentie van kritieke ischemie in de ledematen (CLI) een factor 10-20 keer hoger [4].
  Om bovenstaande reden is (periodieke) screening van patiënten met hoog CV risico (CVRM>20%, M84 richtlijn) te overwegen. SysToe levert de kwaliteit en het gemak om hieraan invulling te geven.

 2. Meten van teendruk is beter
  De diagnostiek naar PAV met een enkelmeting is zowel bij ouderen als bij patiënten met DM duidelijk minder betrouwbaar door mogelijke mediacalcificatie [5]. Er bestaat hierdoor een reëel gevaar voor onderdiagnostiek. Daarnaast is aangetoond dat gebruik van oscillometrisch gemeten (enkel-)bloeddrukken niet zonder meer volstaat [6]. Reeds in 2007 werd in de Europese TASC II richtlijn melding gemaakt van de methodiek van teendrukmeten [7]. Recentere publicaties beschrijven de validiteit van SysToe[8] en de gelijkloop met de standaard doppler en EAI methodes [9] Het meten van de E/AI in de eerste lijn is al geruimte tijd onderwerp van discussie. De NVvH stelt in haar meest recente richtlijn: Het lijkt dan ook verstandig om het meten van de EAI bij patiënten met verdenking op PAV te laten bepalen in een eerste- of tweedelijnsvaatlaboratorium, waar deze meting zeer regelmatig en gestandaardiseerd wordt uitgevoerd en beoordeeld door goed getrainde medewerkers, waarbij de beoordeling door of onder supervisie van een vaatchirurg wordt gedaan.[10] De eenvoud van de benodigde handlingen bij de SysToe maken de meetresultaten veel minder gevoelig voor de mate van training die de gebruiker heeft gehad.

 3. Teendrukmeting snel en minder omslachtig
  Problemen met gangbare oscillometrische en doppler enkelmetingen zijn ergonomie, kwaliteit (reproduceerbaarheid en operator-afhankelijkheid) en omslachtigheid (tijd). Met de SysToe duurt een teendrukmeting aan beide benen minder dan 10 minuten en is het resultaat operator-onafhankelijk. 

SysToe systeemKoffertje

De Systoe

De SysToe is een automatische teendrukmeter die zich uitstekend leent voor screening, diagnose en follow up bij PAV. Het principe van de automatische meting is eingelijk vergelijkbaar met de auscultatoire methode, waarbij het moment van het bereiken van de systolische druk in de occlusiemanchet wordt bepaald door een photoplethysmografie- sensor. Bijzonder aan het apparaat is de dubbele manchet: een occlusie/meetmanchet en een compressiemanchet die zorg draagt voor compressie van het distale vaatbed, vlak voor de inflatie van de occlusie/meetmanchet. Dit leidt tot een hogere nauwkeurigheid van de meting.

Referenties:

1 Alzamora BMC public Health 2010, Meijer WT, Arterioscler Thromb Vasc Biol 1998
2 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery disease. The Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2011;32:2851-2906.
3 Bartelink MEL, Elsman BHP, Oostindjer A, Stoffers HEJH, Wiersma Tj, Geraets JJXR. . NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (tweede herziening). Huisarts Wet 2014;57(2):81.
4 Becker et al. Eur J Vasc Surg 2011

5 2011 ACCF/AHA Focused update of the guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease. J Am Coll Cardiol 2011;58:2020-45.
6 Nelson MR, Quin S, Winzenberg TM, Howes F, Shiel L, Reid CM. Ankle-Brachial Index determination and peripheral arterial disease diagnosis by an oscillometric blood pressure device in primary care: validation and diagnostic accuracy study. BMJ open 2012;2:e001689.doi:10.1136/bmjopen-2012-001689
7 Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33(Suppl 1):S1-75.
8 Pérez-Martin A, Meyer G Dermattei C, Böger G, Laroche J-P, Guéré I, Dauzat M. Validation of a Fully Automatic Device for Toe Blood Pressure Measurement. Eur J Endovasc Surg 2010.doi:10.1016/j.ejvs/2010.06.008.
9 Høyer C, Sandermann J and Petersen LJ. Randomised Diagnostic Accuracy Study of a Fully Automated Portable Device for Diagnosis of Peripheral Arterial Disease by Measuring the Toe-Brachial Index. Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;jan:57-64.
10 Dr. A.C. Vahl et al Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden van de Onderste Extremiteit