Lux beeldmerk1

Casus SysToe in de 2e lijn

Wondzorg

 

De SysToe automatische teendrukmeter bewijst dagelijks zijn toegevoegde waarde in de 2e lijn en wordt gebruikt in situaties waarin men snel een goede indruk wil krijgen over de doorbloeding van de voet en waarin een onderzoek in het vaatlab niet tot de mogelijkheden behoort (bijvoorbeeld diabetespoli, voetenpoli, wondpoli)

Er zijn drie belangrijke redenen om de SysToe teendrukmeter in de 2e lijn te overwegen: 

  1. Teendruk levert een betrouwbaar beeld
    PAV-diagnostiek met een enkelmeting is zowel bij ouderen als bij patiënten met DM soms minder betrouwbaar door mogelijke mediacalcificatie [1] en/of oedeem. Van de methodiek van teendrukmeten werd reeds in de Europese TASC II richtlijn van 2007 melding gemaakt [2]. 
  2. Teendrukmeting is snel en minder omslachtig
    Met de SysToe duurt een teendrukmeting aan beide benen slechts 5-10 minuten en het resultaat is operator-onafhankelijk. 
  3. SysToe is de best gevalideerde teendrukmeter
    Publicaties in 2010 en 2013 beschrijven de validiteit van SysToe [3] tov doppler en de gelijkloop met de standaard EAI methodes voor de bepaling van PAV [4]. Bijzonder aan de SysToe is de dubbele manchet: een occlusie/meetmanchet en een compressiemanchet die zorg draagt voor compressie van het distale vaatbed, vlak voor de inflatie van de occlusie/meetmanchet. Dit leidt tot een hogere nauwkeurigheid van de meting.

 

Voorbeeld businesscase 2e lijn:

De onderstaande casus binnen een groot Nederlands ziekenhuis geeft een indruk over de inzetbaarheid van de SysToe:

Probleem:

Wekelijks  worden er in dit ziekenhuis zo’n 6 patiënten opgenomen met een diabetische voet. Een veelvoud van dit getal wordt bovendien op dagelijkse basis behandeld op de wondpoli. Uit kwaliteits- en patiëntveiligheidsoogpunt is het van belang dat er binnen een dag een goede inschatting gemaakt kan worden van de doorbloeding van de voet. Dit bepaalt het verdere beleid (operatie, amputatie etc) direct. Snelle behandeling van deze patiënten is van groot belang omdat vertraging van diagnostiek/behandeling van directe invloed is op de kans van een majeure amputatie of een systemische infectie.

Door beperkte toegang tot een vaatlaboratorium (door werktijden, personeelsgebrek etc) is er voor deze patiëntengroep niet altijd direct  de mogelijkheid om snel een meting van de bloeddruk aan de tenen te verkrijgen. Derhalve ondergaan patiënten soms noodgedwongen direct een CTA, hetgeen op zichzelf weinig zegt over de microcirculatie en bovendien contrastbelasting geeft in een patiëntengroep die vaak al nierfunctieproblemen heeft.

Oplossing

Een goed gevalideerde mobiele teendrukmeter (SysToe, kostprijs < € 3200,-) wordt door de wondverpleegkundige gebruikt binnen het consult en geeft een goed beeld van de teencirculatie op basis waarvan snel behandelbeslissingen kunnen worden genomen. Bij een TD < 50 mmHg volgt CTA of angiografie om revascularisatie danwel amputatie te plannen. Bij een TD > 50 mmHg is afwachtend beleid bij afwezigheid infectie geoorloofd [5].

Kostenbesparing

De teendrukmeting vindt plaats binnen het consult van de wondconsulent op de wondpoli. Normaal kost een teendrukmeting, idealiter gecombineerd met een enkel-arm-index kost in het vaatlab zo’n half uur werk.

Het aantal patiënten dat een teendrukmeting zou moeten ondergaan bedraagt in het betreffende ziekenhuis minimaal 15 patiënten per week. In 80% van de gevallen hoeft de patiënt na een teendrukmeting geen vaatonderzoek te ondergaan.

De besparing voor het vaatlab op jaarbasis is 40 weken x 12 patiënten  = 480 onderzoeken per jaar.

Daarnaast is er voor het ziekenhuis de besparing op de CT-scan die zoals gezegd vanwege de beperkte toegang tot het vaatlab soms noodgedwongen worden ingezet. Dat scheelt 4-5 scans per week.

De aanschafkosten en scholingskosten voor de Systoe teendrukmeter worden aldus binnen 1 maand terugverdiend.

Referenties:

1 2011 ACCF/AHA Focused update of the guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease. J Am Coll Cardiol 2011;58:2020-45.
2 Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33(Suppl 1):S1-75.
3 Pérez-Martin A, Meyer G Dermattei C, Böger G, Laroche J-P, Guéré I, Dauzat M. Validation of a Fully Automatic Device for Toe Blood Pressure Measurement. Eur J Endovasc Surg 2010.doi:10.1016/j.ejvs/2010.06.008.
4 Høyer C, Sandermann J and Petersen LJ. Randomised Diagnostic Accuracy Study of a Fully Automated Portable Device for Diagnosis of Peripheral Arterial Disease by Measuring the Toe-Brachial Index. Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;jan:57-64.
5 Patrick A. Stone et al Toe Pressures are Superior to Duplex Parameters in Predicting Wound Healing following Toe and Foot Amputations, Annals of Vascular Surgery 2017

 

 

SysToe nieuws

Meta-analyse: TBI heeft aanmerkelijk hogere sensitiviteit dan ABI, vooral bij ouderen en diabeten

ABITBI

Een recente meta-analyse over meer dan 44 studies toont aan dat teendrukken aanmerkelijk geschikter zijn dan enkeldrukken bij het opsporen van PAV. Media arteriele calicificatie (MAC) zorgt voor een aanmerkelijk lagere sensitiviteit bij ABI bepalingen, ook bij indexen lager dan 1,3. Bron: Angel Herraiz-Adillo et al The accuracy of toe brachial index and ankle brachial index in the diagnosis of lower limb peripheral arterial disease Atheroscleris 315 (2020) 81-92

Toename amputaties door Covid-19 lockdown

Voet

Het stilvallen van de reguliere zorg door de coronacrisis heeft in ziekenhuizen geleid tot een toename van het aantal grote amputaties, blijkt uit een rondgang van de NOS langs 17 ziekenhuizen. Bron: Diabetes Vereniging Nederland 25-8-2020

Mortaliteit perifeer vaatlijden blijft hoog

etalagebeen

Patiënten met perifeer vaatlijden hebben een 2- tot 5-maal verhoogd risico om binnen 1 of 5 jaar te overlijden, vergeleken met de algemene Nederlandse populatie. Hoewel de mortaliteit in de afgelopen 20 jaar een beetje is afgenomen, blijft deze nog steeds hoog. Dat blijkt uit onderzoek van Steven van Haelst. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3740

Nieuwe HIS labcodes teendruk

5707127

Het NHG heeft nieuwe labcodes uitgetrokken voor gemeten teendrukken en de teen-arm index (TAI, TBI):

 

Artikel podotherapie

Lees hier meer....