Lux beeldmerk1

Logoatys

  • Start
  • Streef- en grenswaarden teendruk en TBI

Streef- en grenswaarden teendruk en TBI

Streefwaarden:

Normaal : 100 ± 20 mmHg / gemiddeld ± SD
• Toe / Brachial Index (teen/arm index): normaal tussen 0,65 en 1

F Becker. Dictionnaire des Termes de Médecine Vasculaire : Pathologie Artérielle. Masson, Paris, 2008, pp 57-58

Diagnose:

• Pathologische grenswaarde: 80 mmHg 

Asymptomatisch vaatlijden : < 85 (66-105) mmHg / gem (laagste - hoogste kwartiel) 
Claudicatio intermittens: < 60 (40-78) mmHg / gem (laagste - hoogste kwartiel) 
Decubitus pijn : < 30 (10-29) mmHg / gem (laagste - hoogste kwartiel)
Necrose : 5 (0-20) mmHg / gem (laagste - hoogste kwartiel) 

F Becker. Dictionnaire des Termes de Médecine Vasculaire : Pathologie Artérielle. Masson, Paris, 2008, pp 57-58

Kritieke ischemie :
< 30 mmHg (met ischemische rustpijn)
< 50 mmHg met ischemische ulceratie of gangreen

Ioanna Eleftheriadou et al: Endocrine Considerations in Critical Limb Ischemia

• Ernstig vaatlijden
> 50 mmHg: onwaarschijnlijk
< 50 mmHg: waarschijnlijk

Téot, L., Meaume et al. Skin Necrosis

Voetzorg

Wondgenezing voet

Algemeen: een teendruk > 50 mmHg wordt doorgaans beschouwd als normaal voor een kwetsbare voet. 
teendrukken < 30 mmHg zijn te associeren met een hoger risico op amputatie en slechte wondgenezing  
< 30 mmHg: 45% kans op wondgenezing
30-50 mmHg: 75% kans op wondgenezing
> 55 mmHg: 95% kans op wondgenezing

Sharad et al Contemporary Management of the Diabetic Foot 1st Edition

Prognose wond:
Teendruk < 50 mmHg: CTA of angiografie aangewezen
Teendruk > 50mmHg: afwachtend beleid bij afwezigheid infectie geoorloofd

 Patrick A. Stone et al Toe Pressures are Superior to Duplex Parameters in Predicting Wound Healing following Toe and Foot Amputations, Annals of Vascular Surgery 2017

 • Evaluatie na revascularisatie

Het doel van revascularisatie is het herstellen van de flow in minstens één van de voetarteriën, bij voorkeur de arterie die het wondgebied verzorgt. Het doel is om een teendruk te bereiken van > 30 mmHg

R. J. Hinchliffe et al IWGDF guidance on the diagnosis, prognosis and management of peripheral artery disease in patients with foot ulcers in diabetes

Fontaine/Rutherford