Lux beeldmerk1

Logoatys

SysToe automatische teendrukmeter

systoeweb    zoom orteil

 

Het belang van toegankelijk vaatonderzoek

Met de vergrijzing en de toename van diabetes is toegankelijk vaatonderzoek van onschatbare waarde, bijvoorbeeld als onderdeel van diabetes- of wondzorg of wanneer compressietherapie moet worden toegepast [1,2,3,4]. Een verwijzing naar het vaatlab is immers soms te tijdrovend of belastend. Er bestaat daarom niet alleen binnen de 1e lijn maar ook binnen de 2e lijns wond-, voeten-, dermatologie- en vaatpoli’s behoefte aan een laagdrempelige en betrouwbare meetmethode

Alternatieven?

Er zijn weinig goede alternatieven buiten het vaatlab. De gangbare methode van enkel-arm onderzoek is erg tijdrovend en vereist veel routine [7]. Daar komt bij dat het minder geschikt en pijnlijk is bij patiënten met media-sclerose [5] of oedeem. Automatische meters aan de enkel zijn minder betrouwbaar [6], vooral als er sprake is van comorbiditeit. 

Teendrukmeting

Het beste alternatief is het meten van de teendruk. Teendrukken zijn een betrouwbare indicatie, ook in geval van mediasclerose en oedeem [8]. Met een automatische meter zoals de SysToe combineert men eenvoud in gebruik met kwaliteit. Een meting met de SysToe is snel, reproduceerbaar en het geeft een hoge betrouwbaarheid [9,10]

  

SysToe systeemKoffertje

 De Systoe

De SysToe is de best gevalideerde teendrukmeter, zowel ten aanzien van de meetwaarden in vergelijking met de standaard (laser-doppler)[9] als ten aanzien van het vermogen om PAV op te sporen [10]. Het voordeel is dat de meter automatisch is zonder dat de ‘feeling’ met de meting zelf verloren raakt. De methode werkt snel, nauwkeurig en is operator-onafhankelijk.
De hoge nauwkeurigheid van de SysToe ten opzichte van andere systemen wordt mogelijk gemaakt doordat tijdens de deflatie van de teenmanchet niet de terugkeer van pulsaties wordt gedetecteerd maar de terugkeer van het bloedvolume in de teen. Dit maakt zelfs bij zeer lage teendrukken (< 30mmHg) nog meting mogelijk.

 

Referenties:

1 Alzamora BMC public Health 2010, Meijer WT, Arterioscler Thromb Vasc Biol 1998
2 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery disease. The Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2011;32:2851-2906.
3 Bartelink MEL, Elsman BHP, Oostindjer A, Stoffers HEJH, Wiersma Tj, Geraets JJXR. . NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (tweede herziening). Huisarts Wet 2014;57(2):81.
4 Becker et al. Eur J Vasc Surg 2011
5 2011 ACCF/AHA Focused update of the guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease. J Am Coll Cardiol 2011;58:2020-45.
6 Nelson MR, Quin S, Winzenberg TM, Howes F, Shiel L, Reid CM. Ankle-Brachial Index determination and peripheral arterial disease diagnosis by an oscillometric blood pressure device in primary care: validation and diagnostic accuracy study. BMJ open 2012;2:e001689.doi:10.1136/bmjopen-2012-001689
7 Dr. A.C. Vahl et al Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden van de Onderste Extremiteit
8 Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33(Suppl 1):S1-75.
9 Pérez-Martin A, Meyer G Dermattei C, Böger G, Laroche J-P, Guéré I, Dauzat M. Validation of a Fully Automatic Device for Toe Blood Pressure Measurement. Eur J Endovasc Surg 2010.doi:10.1016/j.ejvs/2010.06.008.
10 Høyer C, Sandermann J and Petersen LJ. Randomised Diagnostic Accuracy Study of a Fully Automated Portable Device for Diagnosis of Peripheral Arterial Disease by Measuring the Toe-Brachial Index. Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;jan:57-64.