Lux beeldmerk1

Fremslife2

Verklaring FREMS

 TERUG

De werking van FREMS, die essentieel verschilt van TENS, vindt zijn oorsprong  in bevindingen uit fundamenteel experimenteel onderzoek.

Reeds in 2001 werd bij hamsters aangetoond dat (locale) elektrische activatie van endotheel met een negatieve puls leidde tot een langdurige vasodilatatie van de gehele arterie (1). Daarnaast zijn er klassieke observaties van pre-angionetische responses van VEGF receptoren na elektrische stimulatie (2).

Hiermee lijkt elektrische stimulatie een primair vasculaire respons op te wekken hetgeen de curatieve toepassing van FREMS begrijpelijk maakt.

Ook al heeft FREMS een overlap met de klassieke TENS en zijn TENS-gelijke effecten aangetoond (3), de curatieve werking is met name gebaseerd op de hierboven genoemde vasculaire effecten van de FREMS behandeling.

FREMS kenmerkt zich verder door het intermitterende verloop van de behandeling, daar waar de TENS een chronische behandeling is. Binnen het behandelprotocol vinden 10 sessies in 2 weken plaats, waarna een voortdurend effect wordt waargenomen (Bosi et al, zie hieronder).

FREMS  kenmerkt zich door sequenties van elektrische impulsen van korte duur (spikes) met een minimale stroomsterkte (orde mA) die variëren in frequentie en duur volgens vastgelegde protocollen. Kenmerkend is de negatieve spike die in staat is om vrije kleine zenuweinden te stimuleren (zogenaamde beta en delta uiteinden, gelegen in- en onderhuids).

Referenties:
1) Emerson GG and Segal SS. Electrical activation of endothelium evokes vasodilatation and hyperpolarization along hamster feed arteries. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol 2001:280:H160-H167.
2) Min Zhao, Huai Bai, Entong Wang, John V. Forrester and Colin D. McCaig. Electrical stimulation directly induces pre-angiogenic responses in vascular endothelial cells by signaling through VEGF receptors.J of Cell Science 2004;117:397-405
3) Bocchi L, Evangelisti A, Barella M, Scatizzi L, Bevilacua M.Recovery of 0,1 Hz microvascular skin flow in dysautonomic diabetic (type 2) neuropathy by using Frequency Rhytmic Electrical Modulation System (FREMS). Med Eng Phys (2010), doi:10.1016/j.medengphy.2010.02.004
4) Bevilacqua, M. Dominguez LJ, Barella M and Barbagallo M. Induction of vascular endothelial growth factor release by transcutaneous frequency modulated neural stimulation in diabetic polyneuropathy. J. Endocrinol. Invest. 2007;30:944-947.5) Bosi E, Conti M, Vermigli C et al. Effectiveness of frecuency-modulated electromagnetic neural stimulation in the treatment of painful diabetic neuropathy. Diabetologia 2005;48:817-823. 
5) Bosi E, Conti M, Vermigli C et al. Effectiveness of frecuency-modulated electromagnetic neural stimulation in the treatment of painful diabetic neuropathy. Diabetologia 2005;48:817-823.

 TERUG